SUKUSEURA LESONEN RY:N TOIMINTASUUNNITELMA 2021

Tavoitteet

Seuran tavoitteena vuodelle 2021 on edelleen lisätä tietoutta sukuseurasta ja antaa sukutietoa jäsenilleen sekä tallentaa sitä heiltä seuran tietokantaan ja mahdollisesti sukukirjaan. Seuralla ei ole erillistä sukututkimustoimikuntaa, mutta jokainen jäsen voi omalla panoksellaan tutkia sukua ja lähettää tietoja seuran sukutietokantaan. Sukutietokantaa ylläpitää seuran puheenjohtaja. Tavoitteena edelleen saada listätietoa suvusta ja suvun jäseniltä erityisesti.

Tiedotus

Tiedotetaan seurasta ja sen toiminnasta, ja sekä sukututkimuksen nykyvaiheista. Tiedottamisen aktiivisuutta jokainen voi omalta osaltaan lisätä.

Jäsenhankinta

Jäsenhankintaa tehostetaan eri tavoin: jäsenlomakkeita jakamalla, tiedottamalla eri välineissä ja jokaisen omalla aktiivisella toiminnalla lähipiirissään. Venäjän puolen jäseniä emme ole saaneet edelleenkään lisättyä. Sukuseurassa jäseniä on tällä hetkellä 116 henkilöä.

Kokoukset

Hallituksen kokoukset voidaan pitää tarvittessa kaksi kertaa vuodessa, syyskokous mikäli on tarvetta. Pidetään tarvittaessa puhelinkokouksia (Skype) tai sähköpostikokouksia pitkien välimatkojen vuoksi.Tai verkon kautta ZOOM:illa.

Yhteydenpito jäseniin

Lähetetään tarvittaessa jäsenkirjeitä, muu tiedottaminen hoidetaan täysin sähköisesti. Lähetetään sähköpostin massalähetyksenä niille, joiden sähköpostiosoite tiedossa, perinteinen kirje niille, joilla ei ole sähköpostia.

Seuran kotisivut

Seuran kotisivuille on laitettu sukuhistoriaa v. 2020 aikana. Lisäksi kotisivuille on laitettu kartta Venehjärven paikannimistä. Vuokkiniemi-Seuran kotisivuille on laitettu Kivijärven kylän asutusta.

Jokainen jäsen voi toimittaa Sari Karjalaiselle materiaalia seuran sivuille laitettavaksi. Esim valokuvia ja tarinoita yms. Kotisivuille laitetaan tietoa Suomessa asuvista Lesosista Tuomas Salskeen kotisivujen Sukunimet hakemiston mukaan.

DNA sukututkimukset

Lesosten DNA testauksia jatketaan mikäli tarvetta ja uusia sukuhaaroja ilmaantuu testattavaksi. Niiden kautta olemme saaneet lisää informaatiota suvun juurista. Vuonna 2021 pyritään testaamaan taas yhtä YDNA testattua tarkimmalla BigY testillä, mikäli testihenkilö antaa luvan lisätilaukseen. Testin hinta on usein tarjouksessa noin 350-450 taalaa.

Sukutapaamiset

Sukutapaamisia ja sukujuhlaa ei voitane v. 2021 aikana järjestää koronaviruksen vuoksi.

Sukumateriaali

Selvitellään vieläkö voimme tilata lisää isännänviirejä. Aiemmin seura tilasi niitä vuonna 2013, yhteensä 20 kpl.

Venehjärven asiat yleisesti

Pyritään kaikin keinoin auttamaan Santeri ja Nina Lesosta ylläpitämään Venehjärven kylää. Hoskon muistomerkkiin on varattu varoja, mutta tätä ei voitu toimittaa, koska Venehjärvellä ei päässyt käymään ja tuskin vuonna 2021 pääsee myöskään Venäjän heikon koronatilanteen vuoksi.

Comments are closed.

PAGE TOP