Author : Sari Maarit Karjalainen

32 posts

Tapaaminen oli Maikkulan Kartanossa Oulussa lauantaina 27.5.2023
Suvun jäseniä on DNA testattu sukututkimuksemme tueksi jo vuodesta 2010 lähtien. Myös isälinjaisesti eli Y-DNA testein. Nyt olisi aika päivittää seuran jäsenille, missä mennään ja mitä olemme saaneet näillä selville. Lesosten sukuseuran porinapirtti 8.5. sunnuntaina klo 17.00 alkaen Zoom yhteydellä. Esitelmän pitää Sari Maarit Karjalainen. Zoom linkin saa seuran sihteeriltä, kysy 7.5. mennessä Sari Maarit …
Tervehdys!Olen 51-vuotias Konstan (Kondrateij s.1695) – Iivanan (Ivan Kondrateijn poika s.1747) – Matin(Matvej Iivanan poika s.1766) – Juhon (Johan Matvein poika s.1798) – Juhon (Johan Johanin poikas.1823) – Juho Petterin (Johan Petter Johanin poika s.1857) – Oskari Johan Petterin poika s.1884 –Eino Oskarin poika s. 1909 – Heino Erkki Einon poika s.1946 – Kosti Juhani …
Sukuseura harkitsee tällä hetkellä isännänviirin lisätilausta. Viiriä tilattiin muutama vuosi sitten 20 kpl ja ne ovat loppuun myytyjä. Kyselemmekin seuran jäseniltä, kuinka moni olisi halukas ostamaan nyt uuden viirin? Pyydämme ystävällisesti lähettämään tästä hallitukselle tietoa sähköpostitse lesonensuku@gmail.com huhtikuun loppuun mennessä. Kuva viiristä täällä.
Sukuseura Lesonen ry:n vuosikokouksessa ideoitiin verkossa tapahtuvasta porinapirtistä. Porinat pidetään Zoom alustalla aika ajoittain etukäteen sovittuna aikana. Ensimmäinen tullaan pitämään sunnuntaina sunnuntaina 25.4.2021 klo 16.00 Suomen aikaa. Porinapirttiin pitää ilmoittautua etukäteen, jotta pirtin emäntä Sari Karjalainen voi sitten lähettää osallistujille kutsulinkin pirttiin. Porinat ovat teemallisia ja ensimmäinen pirtti on teemaltaan Sukuseura Lesonen ry:n sukutietokanta. Tulemme …
ZoomHökkälän pirtissä Sukuseura Lesonen ry:n vuosikokouksessa ideoitiin verkossa tapahtuvasta porinapirtistä. Porinat pidettäisiin Zoom alustalla aika ajoittain etukäteen sovittuna aikana, joista ilmoitettaisiin seuran verkkosivuilla. Ensimmäinen aikataulullisesti voisi olla huhtikuun lopulla. Porinapirttiin pitäisi ilmoittautua etukäteen, jotta pirtin emäntä Sari Karjalainen voisi sitten lähettää osallistujille kutsulinkin porinoille. Porinat voisivat olla teemallisia. Jokainen jäsen voi ehdottaa teemaa porinoihin etukäteen. …
Tavoitteet Seuran tavoitteena vuodelle 2021 on edelleen lisätä tietoutta sukuseurasta ja antaa sukutietoa jäsenilleen sekä tallentaa sitä heiltä seuran tietokantaan ja mahdollisesti sukukirjaan. Seuralla ei ole erillistä sukututkimustoimikuntaa, mutta jokainen jäsen voi omalla panoksellaan tutkia sukua ja lähettää tietoja seuran sukutietokantaan. Sukutietokantaa ylläpitää seuran puheenjohtaja. Tavoitteena edelleen saada listätietoa suvusta ja suvun jäseniltä erityisesti. Tiedotus …
Vuokkiniemi Seura ry;n sivuille on tehty kooste Kivijärven talojen asukkaista. Kivijärven asutushistoriasta: 1800-luvun alkupuolella Kivijärvessä oli seuraavat suvut: Huttulan suku, jota oli useita perekuntia, mutta nyt jo kokonaan sukupuuttoon hävinnyt. Roinikkala: Savinaiset asuivat Kivijärvessä neljä polvikuntua taasepäin, niistä ovat polveutuneet Lesoset ja Juakkoset. Lesosen sukua oli Puahkomiekin. joka noin v. 1780 muutti kylästä kolmen virstan …
Sukuseura Lesonen ry vuosikokous järjestetään sunnuntaina 28.3.2021.  Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Lisäksi tapahtumassa pidetään luento suvun historiasta. Sari Karjalainen on tutkinut sukua jo yli 20-vuotta ja Suomeen on saatu muutamia vuosia sitten Venäjän arkistoista lähdemateriaalia mm. Karjalan Sivistysseuran Sampotietokantaan sekä amerikkalaiseen Family Search nimiseen sukututkimuspalveluun. Tämä on edistänyt valtavasti suvun tutkimusta. Sari Karjalainen tulee kertomaan näistä …
Sukuseura Lesonen ry vuosikokous järjestetään tänäkin vuonna sähköisesti.  Kokoukset hoidetaan Zoom verkkoalustalla. Mitään ohjelmia koneelle ei tarvitse asentaa, vaan kokouksen kutsuja lähettää ilmoittautuneille linkin sähköpostilla, jonne tulemalla pääsee kokoukseen.   Kokousmateriaalit lähetetään sähköpostilla osallistujille etukäteen. Vuosikokoukseen ilmoittaudutaan etukäteen sähköpostitse sari.heimonen@gmail.com ilmoittautuminen 15.3.2021 mennessä, jotta ehdimme lähettää materiaalit kokoukseen ja kokousväki ehtii tutustua niihin ennen kokousta ja …
PAGE TOP