Category : Historia

5 posts

Suvun jäseniä on DNA testattu sukututkimuksemme tueksi jo vuodesta 2010 lähtien. Myös isälinjaisesti eli Y-DNA testein. Nyt olisi aika päivittää seuran jäsenille, missä mennään ja mitä olemme saaneet näillä selville. Lesosten sukuseuran porinapirtti 8.5. sunnuntaina klo 17.00 alkaen Zoom yhteydellä. Esitelmän pitää Sari Maarit Karjalainen. Zoom linkin saa seuran sihteeriltä, kysy 7.5. mennessä Sari Maarit …
Vuokkiniemi Seura ry;n sivuille on tehty kooste Kivijärven talojen asukkaista. Kivijärven asutushistoriasta: 1800-luvun alkupuolella Kivijärvessä oli seuraavat suvut: Huttulan suku, jota oli useita perekuntia, mutta nyt jo kokonaan sukupuuttoon hävinnyt. Roinikkala: Savinaiset asuivat Kivijärvessä neljä polvikuntua taasepäin, niistä ovat polveutuneet Lesoset ja Juakkoset. Lesosen sukua oli Puahkomiekin. joka noin v. 1780 muutti kylästä kolmen virstan …
Venehjärven kartan paikkojennimiä on tähän karttaan kerätty Maria Lahden muistelusta Karjalan Heimossa: Kotikyläni kaunis Venehjärvi, Denis Kuzminin keräystiedoista sekä tietoja kartasta v. 2014 jonka on laatinut Kraev Anton, Lesonen Alexander, ja Nykänen Riitta. Lisäksi itse olen haastatellut vuosien aikana Santeri Lesosta, joiden tietojen mukaan olen lisännyt puuttuvat tiedot karttaan. Tämän kartan on laatinut 2020 Sari …
Etsimme Varahvontta Lesosen elävää jälkeläistä! Varahvontta eli Feropotij Terentjev Lezhev oli sn. 1850 luvulla joko Lapukassa tai Venehjärvellä. Hän kuoli 9. kesäkuuta vuonna 1900 Venehjärvellä. Hänen vaimonsa oli Ksenja Egorova Lezheva eli Ksenja Lesonen s. noin 1846 Venehjärvellä. Heillä oli ainakin kolme lasta. Kaksi poikaa, jotka kuolivat pieninä Dmitrij sekä Stepan. Yksi tytär Maria, joka syntyi …
Huom! tekstien ja sukutietojen kopionti kielletty! DNA testien ja uusien arkistolähteiden tuomaa uutta tietoa historiaamme Kaikki Lesoset eivät ole DNA testien mukaan samaa isälinjaista sukua. Osa polveutuu äitilinjojen kautta ja kantavat Lesonen nimeä esiäitinsä mukaan. Samaa Lesosten sukua siltikin jotakin kautta.  Lesosia on testattu 11 eri haaraa ja lisää Y-DNA testejä tulemme tekemään. Sukumme on …
PAGE TOP