Category : Tietosuoja

1 posts

Seloste käsittelytoimista 23.5.2018 EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 30 artiklan mukainen seloste henkilötietojen käsittelytoimista Sukuseura Lesonen ry:ssä. Rekisterinpitäjä Sukuseura Lesonen ry, kotipaikka Oulu Rekisterinpitäjän edustaja seuran puheenjohtaja Sari Karjalainen (ent. Heimonen) sari.heimonen@gmail.com Henkilötietojen käsittelijät Rekisterinpitäjän vapaaehtoistyössä olevat henkilötietojen käsittelijat: Jäsenrekisteri: Reino Lesonen, reino.lesonen@gmail.com Seuran sukutietokanta: Sari Karjalainen (ent. Heimonen), sari.heimonen@gmail.com Tietojärjestelmien ja palvelujen toimittajat Jäsenrekisterin ohjelmisto, jossa …
PAGE TOP